تار پارسی

پرهام ناصح پور، نوازنده و هنرآموز تار

 

دوره‌ی آموزش موسیقی کارل اُرف برای کودکان نزد محمدرضا درویشی

یادگیری تار و ردیف سازی میرزاعبدالله نزد زیدالله طلوعی

ادامه‌ی یادگیری تار نزد حسین علیزاده

ردیف دوره عالی علی اکبر خان شهنازی نزد داریوش طلایی

دوره‌ی عالی آموزش تار نزد محمدرضا لطفی

ردیف سازی آقا‌حسینقلی نزد رضا لطفی لاریجانی

ردیف آوازی عبدالله دوامی و شیوه‌ی جواب آواز نزد پدرش نصرالله ناصح‌پور، ردیفدان و مدرس آواز

دوره‌ی آشنایی با متون قدیمی موسیقی نزد عبدالله انوار

یادگیری سازهای دیگر بویژه ساز زهی‌کمانه‌ای کمانچه

گواهینامه‌ی آموزش موسیقی